Jak to funguje? 
Svoji pohledávku za vydavatelstvím Mladá fronta, a. s., z titulu nevyčerpaného předplatného časopisu postoupíte vyplněním formuláře a jeho odesláním na nového vydavatele. Ten vám za ni dá protiplnění v podobě předplatného obdobně zaměřeného časopisu. Platí, že fyzicky budete (ve většině případů, viz odpovědi níže) držet v rukou výtisk za výtisk. Zde je plné znění smlouvy o postoupení pohledávky. Pokud si to rozmyslíte, od smlouvy můžete ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

Jaké časopisy můžu získat? 
Motoristické časopisy: Protiplněním za auto-motor-sport, AUTO 7 a last auto omnibus jsou magazíny o motorismu a dopravě AUTOMOBIL, Trucker, Doprava a Silnice vydavatelství Business Media CZ. Od jakého vydání, to zjistíte u každého z titulů. Bohužel, jiné časopisy než zde uvedené (zatím) nenahrazujeme. 

Opravdu to nic nestojí? 
Nic Vás to nestojí, ve smyslu další finanční úhrady – jen trochu času s vyplněním formuláře a hledáním faktury (viz dále). Tu stačí ofotit mobilem nebo vzít z e-mailu, kam Vám ji při objednávce původního předplatného zaslali v PDF.

Nezavazuji se k ničemu dalšímu?
Ne. Vaše náhradní předplatné skončí doručením posledního nahrazovaného výtisku a nemáte povinnost v něm pokračovat. 

Co z toho budete mít vy – noví vydavatelé?
Kromě Vašeho snad dobrého pocitu i vědomí, že potvrdíme důvěru čtenářů v předplatné časopisů. (Cestovní kanceláře mají svůj záchranný fond, vydavatelé nic takového nemají. Ale naši nabídku berte jako jakousi obdobu.) A také pevně věříme, že získáme nové věrné čtenáře, a vynasnažíme se, aby takových bylo co nejvíc.

Kdo může nabídky využít? 
Fyzická nebo i právnická osoba, která si nechá časopis doručovat na adresu v ČR. A to i tehdy, když šlo o dárkové předplatné, kdy je adresát někdo jiný než ten, kdo předplatné platil (například: babička předplácí vnoučatům). Naše nabídka je ale primárně zaměřena na individuální předplatitele a je omezeno tzv. hromadné předplatné. 

Vztahuje se to i na předplatné do zahraničí?
Ne.

Kolik výtisků dostanu? 
Tolik výtisků za sebou, kolik máte ještě předplaceno. Abychom vyloučili extrémy, je délka nahrazovaného předplatného omezena, zpravidla na 1 rok. Podobně je omezen počet ks předplatného jednoho časopisu pro jednoho předplatitele (postupitele pohledávky), a to na 2 ks. 

Můžu převést i čerstvě zaplacené předplatné?
K převodu přijmeme jen předplatné placené před nedělí 1. listopadu 2020.

Předplatné náhradního časopisu už mám. Můžu ho tímto způsobem prodloužit? 
Prodloužení možné není. Místo náhradního časopisu můžete ale někdy získat druhý časopis. Např. místo last auto omnibus si můžete sami vybrat mezi tituly Trucker, nebo Doprava a silnice.

Je to už dávno, fakturu nemůžu najít
Není založená u výpisů z banky, účtů za boty, anebo ji nenajdete v e-mailu? Obyčejně platí, že jste si předplatné objednávali na jednom ze dvou portálů - send.cz nebo magaziny.cz. V prvním případě si tedy daňový doklad stáhněte z webu společnosti SEND Předplatné, která předplatné pro vydavatelství Mladá fronta, a. s., inkasuje a spravuje, nebo si u SEND Předplatné požádejte e-mailem či telefonicky o dodatečné zaslání faktury. Ve druhém případě, pokud Vaším zprostředkovatelem při objednávce předplatného byla firma Magaziny CZ, s. r. o., a nemáte fakturu, kontakt na ni najdete zde.

Musím této nabídky využít? 
V žádném případě, je to jen na Vás. Můžete samozřejmě doufat v to, že se vydávání časopisů společnosti Mladá fronta, a. s., obnoví a že bude závazek předplatného vůči Vám v budoucnu i nadále plněn. Můžete také svoji pohledávku sami přihlásit v insolvenčním řízení vydavatelství Mladá fronta.  Jsme přesvědčeni, že Vám nabídkou převzetí Vaší pohledávky za předplatné doručíme informace, kreativitu i radost v čase, kdy Vás to zajímá a potřebujete to. 

Jak dlouho bude tato nabídka trvat? 
Je možné, že nás převod předplatného zahltí natolik, že budeme muset počet nahrazovaných předplatných limitovat nebo nabídku i bez předchozího upozornění ukončit.

Poskytujete zákaznickou podporu?
Výhradně e-mailem. Dejte si prosím doménu odesílatele @epublishing.cz mezi povolené, aby korespondence z tohoto webu nekončila ve spamu.